MIEJSCE DLA KAŻDEGO

Podnoszenie kompetencji w kierunku uniwersalności

 

Tytuł projektu: Podnoszenie kompetencji w kierunku uniwersalności

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

  • Osi priorytetowej III: Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
  • Numer i nazwa Działania: 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego
  • Instytucja, w której wniosek zostanie złożony: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
  • Numer naboru: POWR 03.04.00-IP.08-00-KPU/21
  • Okres realizacji projektu: od: 2022-01-03 do: 2023-10-27
  • Numer umowy: POWR 03.04.00-00-KP16/21-00

Szkolenia

Informacje o projekcie

Zapoznaj się z informacjami o projekcie

Nauka jest dla 

KAŻDEGO!

Dostęp do powszechnego szkolnictwa wyższego zapewniony jest dla wszystkich, bez dyskryminacji i na zasadzie równości z innymi osobami. Pomimo stworzenia warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia i badaniach naukowych dla OzN, odsetek OzN osiągających wykształcenie wyższe jest wciąż znacznie niższy w stosunku do osób sprawnych.

$

Więcej

Kontakt z biurem projektu

Adres

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu,
ul. Słowackiego 55, 47-400 Racibórz

Telefon

+48 32 415 50 20 wew. 109

Email

pkwku@pwsz.raciborz.edu.pl