W związku z zakończeniem procedury przetargowej i ustaleniu terminarza z firmą szkoleniową został już ustalony harmonogram szkolenia pn. ” Umiejętności przekazywania wiedzy, kreowanie nowych idei wraz z elementami projektowania uniwersalnego.

Osoby zainteresowane uczestniczeniem w szkoleniach, proszone są o wypełnienie, podpisanie podpisem elektronicznym i przesłanie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego (dostępny poniżej) na adres: pkwku@akademiarac.edu.pl.
lub przynieść do pok. 109B lub 235A (koniecznie wydruk kolorowy).

Zgłoszenia należy dostarczyć do 18.12.2022 r.

W treści maila prosimy o wpisanie nazwy szkolenia oraz o wskazanie grupy szkoleniowej.

Jedna osoba może wziąć udział w więcej niż w jednym szkoleniu.

Umiejętności przekazywania wiedzy, kreowanie nowych idei wraz z elementami projektowania uniwersalnego
grupa 1 // grupa II

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY