Szanowni Państwo,

niezmiernie nam miło poinformować o przystąpieniu naszej Uczelni  do realizacji kolejnego projektu unijnego pn. „Podnoszenie kompetencji w kierunku uniwersalności”. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.


W związku z zakończeniem procedury przetargowej i ustaleniu terminarza z firmą szkoleniową został już ustalony harmonogram szkoleń.

Osoby zainteresowane uczestniczeniem w szkoleniach, proszone są o wypełnienie, podpisanie podpisem elektronicznym i przesłanie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego (dostępny poniżej) na adres: pkwku@akademiarac.edu.pl.
lub przynieść do pok. 109B lub 235A (koniecznie wydruk kolorowy).

Zgłoszenia należy dostarczyć do 04.11.2022 r.

W treści maila prosimy o wpisanie nazwy szkolenia oraz o wskazanie grupy szkoleniowej.

Jedna osoba może wziąć udział w więcej niż w jednym szkoleniu.

INNOWACYJNE METODY KSZTAŁCENIA – KLUCZOWE ASPEKTY PROJEKTOWANIA UNIWERSALNEGO
grupa 1 // grupa 2

SZTUKA EFEKTYWNEJ KOMUNIKACJI – NAUCZYCIEL AKADEMICKI – STUDENT
grupa 1 // grupa 2

ZARZĄDZANIE KONFLIKTEM. KOMUNIKACJA W ZARZĄDZANIU SYTUACJĄ TRUDNĄ W KONTAKTACH ZE STUDENTAMI
grupa

TECHNIKI KREATYWNOŚCI JAKO KLUCZOWE ASPEKTY W PROJEKTOWANIU UNIWERSALNYM
grupa

PRACA Z TRUDNYM STUDENTEM, NEGOCJACJE, WYWIERANIE WPŁYWU, STAWIANIE GRANIC, ASERTYWNOŚĆ
grupa 1 // grupa 2

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY